Potrzebujesz umowy na usługi DDD?

Zajmujemy się monitorowaniem i zwalczaniem szkodników wg standardu HACCP. Podpisujemy umowy na świadczenie usług DDD.


Bazujemy na preparatach wysokiej jakości i skuteczności biologicznej z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa i przepisów BHP oraz atestami z Ministerstwa Środowiska.

Wdrażamy system ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymogami systemu HACCP.

Każde przedsiębiorstwo lub firma jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, która jest podstawą do wdrażania systemu HACCP. Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danej firmy.
Procedury i instrukcje dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej powinny być ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników.

Monitoring HACCP ma na celu czynną ochronę obiektu przed szkodnikami, poprzez cykliczne kontrole samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie reakcji polegającej na likwidacji problemu.

Obecnie system HACCP jest wymogiem dla:

 • producentów żywności i opakowań,
 • producentów dodatków żywności,
 • firm catteringowych,
 • firm usługowych zajmujących się magazynowaniem, transportem i dystrybucją,
 • restauracji i barów,
 • hoteli i innych obiektów noclegowych,
 • szkół, przedszkoli i żłobków

Dla prawidłowej kontroli i monitorowania aktywności szkodników, niezbędne są urządzenia rejestrujące tzw. stacje kontrolne, które zostają rozmieszczone na terenie zakładu zgodnie z Programem Zwalczania Szkodników. Program ten przedstawia opisane procedury, które jeśli będą systematycznie stosowane, zabezpieczą teren i budynki Zakładu przed:

 • owadami biegającymi
 • owadami latającymi
 • szkodnikami magazynowymi
 • gryzoniami
 • innymi szkodnikami

W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. 506 365 019